FE_POIR_poziom_pl-1_rgb

Przedsiębiorstwo Zakład Narzędziowy M+R spółka z o.o. realizuje projekt' Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Narzędziowego M+R Spółka z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy: POIR.03.04.00-12-0468/20

Wartość projektu: 239 723,31 PLN
w tym wkład EFRR: 239 723,31 PLN

Cel projektu:
Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:
Utrzymanie działalności gospodarczej Zakładu Narzędziowego M+R spółka z o.o. przez okres od 01-08-2020 r.do 31-10-2020 r.